Tag: Lã Vọng tập đoàn

Posted in Hệ thống nhà hàng

Tập đoàn Lã Vọng – Quán Cá Lã Vọng: Không gian miền quê Bắc Bộ tại Hà Nội

Nhắc đến các nhà hàng thuộc Tập đoàn Lã Vọng mà bỏ qua Quán Cá Lã Vọng thì chắc chắn là một thiếu sót cực…

Xem Chi Tiết